idk frame
Ontwikkelings project Nepal
 

Project 2012

1) Het realiseren van een computerklas in het Porong Pelmo Choeding klooster (Kathmandu).

Ons doel is de verwaarloosde kinderen die in het klooster een nieuwe warme thuis vinden te ondersteunen met een zo breed mogelijke opleiding. Met de computers wordt het lespakket, dat aangeboden wordt aan de verwaarloosde kinderen en jongeren die in dit klooster opgeleid worden, uitgebreid. Onze keuze om hun lessenpakket via deze bijdrage uit te breiden ligt in het feit dat ze op deze wijze extra tools en vaardigheden aangeleerd krijgen naar het tijdstip toe dat ze het klooster verlaten. Niet alle jongeren blijven monnik, een deel van de kinderen zoekt werk na hun 18. Via dit project investeren we in hun zelfredzaamheid bij het maken van deze stap.

Reeds voor ons afreizen werden de grootste voorbereidingen getroffen. Deze werden door ons aangestuurd en ter plaatse gecoördineerd door Trinlay Dorjee die de verantwoordelijke is van het klooster. Een onderkomen eetzaal werd helemaal herschilderd, elektriciteit werd gelegd, er kwam vloerbekleding, gordijnen en er werden 10 computers aangekocht. Eveneens werden er tafels met de hand gemaakt en werden er plastic bureaustoelen aangekocht (deze waren de helft goedkoper dan de houten stoelen, en de wieltjes zorgen voor geen beschadiging van de vloerbekleding).

Voor de concrete afwerking van deze klas reisde de ICT-coördinator van het Heilig Hart College Halle, Gunther Vaeyens, mee naar Nepal. Met zijn begeleiding organiseerden we samen met de toekomstige computerleraar de afwerking van de computerklas. In totaal waren we 2 weken bezig met de afwerking. Elektriciteit moest (ondanks de eerdere werken) opnieuw aangepast worden. Batterijen moesten de voortdurende stroomuitvallen tegengaan, de software moest volledig geïnstalleerd worden en de nodige extra aanpassingen en ondersteuning krijgen. Een netwerk werd opgezet en bij problemen is het mogelijk om de computers volledig vanuit België over te nemen. De nieuwe computerleraar is eveneens verantwoordelijk als correspondent voor de communicatie met de sponsors van het klooster. Hij volgt sinds mei elke dag 1uur computerles en werkte in zijn vorige baan als directeur van een schooltje in Nepal.

De monniken krijgen 3 keer per week computerles. Op het programma van de kinderen staat het eerste jaar:
- blind typen
- basisvaardigheden Word
- basisvaardigheden Power Point

Ondertussen kregen we reeds te horen dat het typen vlot begint te gaan!

2) Opstart van het geplande waterproject (Ratankot).

In parallel met de afwerking van de computerklas in het klooster werd tijdens de zomermaanden van 2012 ook de aanzet gegeven om het tijdelijk gepauzeerde waterproject te Ratankot concreet verder te zetten. Meer bepaald werd met verschillende partijen (ons team, Geshe Pema Dorjee en Karma (lokale coördinator)) overlegd om te kijken hoe de eerder op non-actief gezette Nepalese experten goed konden vervangen worden. Concreet werd het plan vooropgesteld om het waterproject bij de lokale overheid te registreren om zo beroep te kunnen doen op een lokale waterexpert die ervaring heeft in het betreffende gebied en reeds in dergelijke projecten heeft gefunctioneerd.

Na het afwerken van de computerklas en het opstarten van de lessen trokken Gunther en Brecht samen met Karma naar het bergdorp. Het verloop van het waterproject werd uitgebreid besproken en we besloten om een lokale coördinator te kiezen met goedkeuring van het voltallige dorpscomité en de aanwezigen op de vergadering. Er werden nieuwe comités opgericht en er werd een contract opgemaakt met het “water consumer steering committee”. De dorpelingen toonden een groot engagement en luisterbereidheid. We hadden gecommuniceerd dat we naar hun wensen zouden luisteren, maar dat er een duidelijke participatie moest tegenover staan, zowel financieel als met arbeid. De dorpelingen gingen volmondig akkoord.

Tot onze grote blijdschap hadden reeds 5 families de bouw van een wc gestart. Onze afspraak was als volgt : na volledige afwerking van het wc-huisje met put, wordt zand, cement, wc-pan en dak vergoed. Het belang van wc’s werd uitvoerig uitgelegd en de steun werd beloofd aan mensen die geen wc hebben. Dit gaat over een 70% van de bevolking : 107 gezinnen. Onze kostenraming per WC komt op 75€. We konden de vergadering afsluiten met enthousiaste comités die bereid waren in actie te schieten.

Na ons bezoek in Ratankot zaten we ook samen met Dries Goeminne de verantwoordelijke van het Rode Kruis in Nepal. Dit om de updates binnen het project te toetsen aan zijn ervaring en te luisteren naar zijn suggesties. Tot mijn grote vreugde betuigde Dries zijn bewondering voor ons project, onze gedrevenheid en de vriendschappelijke en geduldige manier van samenwerking met onze partners in Ratankot.

We staan voor een lange weg, maar de positieve en hoopvolle reacties vanuit diverse hoeken geven ons erg veel energie om verder te werken aan de uitbouw van ons waterproject!