idk frame
Benefiet voor Nepal te Pepingen
 

2009 Benefiet voor Nepal

PEPINGEN - 12-06-09 - Brecht, Willy, Sonja, drie mensen uit Pepingen willen zich inzetten voor projecten in Nepal. Brecht gaat lichamelijke opvoeding geven aan jongeren en Willy gaat naar afgelegen bergdorpen dat te kampen heeft met werkloosheid en leegstroom.

Nepal behoort tot één van de armste landen ter wereld. Het heeft een hoge schuld, hoog percentage analfabeten, hoog sterftecijfer, levensverwachting is 59 jaar, ondervoeding, kinderarbeid, slechte hygiëne, politieke instabiliteit, corruptie en milieuverontreiniging. Boeddhistische kloosters staan in voor noodzakelijke openbare herstellingswerken waar de overheid tekort schiet, ontwikkelingshulp, medische kosten voor mensen die het nodig hebben. Een klooster krijgt 0,80 euro subsidie per dag/kind die het opvangt. Ouders laten hun kinderen achter omdat zij ze zelf niet kunnen verzorgen wetende dat de monniken zich over hun lot zullen ontfermen. De 0,80 € per dag moet alle kosten dekken. (voeding, onderdak, onderwijs, kledij en medische zorgen).

Daar willen drie mensen uit Pepingen iets aan doen: Brecht gaat lichamelijk opvoeding geven aan jongeren die in het klooster Porong Pelmo Choeding door monniken worden opgevangen. De jongeren krijgen tot nu toe enkel een mentale training, zij hebben nog nooit eerder aan sport of spel gedaan. Brecht zal proberen een basis te leggen zodat er na zijn verblijf verder lichamelijke opvoeding kan gegeven worden.

Willy gaat naar een afgelegen bergdorp dat te kampen heeft met werkloosheid en leegstroom van jongeren als gevolg. Het project heeft tot doel de mensen ter plaatse te helpen bij het rationeel verbouwen van teelten zodat zij voor een minimum inkomen kunnen zorgen. In het dorp zelf is er geen watervoorziening, geen sanitair en 4 uur elektriciteit overdag en 4 uur s nachts. Verontreiniging (door plastic enz. ) is een groot probleem. Hoofddoel is het dorp uit te bouwen op zo een wijze dat het als voorbeeld voor de naburige dorpen kan fungeren.

Beide projecten worden begeleid vanuit het Klooster in Kathmandu door Boeddhistische monniken onder leiding van Geshe Pema Dorjee die een naaste medewerker is van de Dalai Lama.

Om deze projecten in goede banen te leiden proberen zij fondsen te werven die integraal meegaan naar Nepal. Een van de manieren waarop zij dit willen doen is via een benefietconcert die doorgaat in hun tuin, op 26 Juni vanaf 19 uur. Vanaf 20 uur zijn er optredens van Gus Luxmore, Choco la Mousse, The Vets Band, DJ Laroche en Zonko.

2009 Benefiet voor Nepal
2009 Benefiet voor Nepal
2009 Benefiet voor Nepal
2009 Benefiet voor Nepal
2009 Benefiet voor Nepal
2009 Benefiet voor Nepal
2009 Benefiet voor Nepal
2009 Benefiet voor Nepal